Descripció del projecte

Terrassa casa Guardiola de Font-Rubí.
Terrassa casa Guardiola de Font-Rubí.