TERMES I CONDICIONS – POLITICA DE COOKIES – AVÍS LEGAL

D’acord amb la llei 34/2002 de “Serveis de la societat de comunicació i comerç” en vigor des de l’11 de juliol del 2002, comuniquem que aquesta pàgina web pertany a Ricard Mateu Arrufi.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1.- Acceptació de l’usuari

L’accés a aquest lloc web per part de qualsevol usuari comporta l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts en aquest lloc web.

2.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web, així com la informació o elements continguts en la mateixa, tals com a textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, sons, bases de dades, logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial de les quals són titulars les respectives marques o Ricard Mateu Arrufi

En conseqüència, queda terminantment prohibida qualsevol modalitat d’explotació, com la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de tot o part d’aquest lloc web o de la informació i elements continguts en el mateix abans esmentats, així com la supressió, alteració o descompilación d’aquesta informació i continguts, sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició pot ser constitutiu d’infracció sancionable per la legislació vigent.

Sense perjudici de l’anterior, l’usuari pot imprimir, descarregar i copiar el contingut d’aquesta pàgina web i fins i tot emmagatzemar-ho en el disc dur del seu propi ordinador o en qualsevol altre suport quan la seva finalitat sigui destinar-ho única i exclusivament al seu ús personal i privat.

3.- Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a no utilitzar aquest lloc web ni la informació o continguts oferts en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral o l’ordre públic i, en general, a fer un ús del mateix conforme amb les presents condicions generals d’ús.

Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l’usuari són de la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se a Ricard Mateu Arrufi dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquestes activitats alienes a la seva voluntat i realitzades sense coneixement efectiu de les mateixes.

L’usuari ha d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web de Ricard Mateu Arrufi

4.- Responsabilitat Ricard Mateu Arrufi

Ricard Mateu Arrufi no es responsabilitza d’eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l’usuari pels errors en els continguts del seu lloc web o que afectin a la seva correcta visualització, per la falta de disponibilitat del lloc web ni per la transmissió de virus informàtics o programes maliciosos que puguin alterar el sistema informàtic (maquinari i programari) i els documents o fitxers de l’usuari, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

5.- Modificacions del lloc web

Ricard Mateu Arrufi es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment i sense previ avís les modificacions que consideri convenients en el seu lloc web, alterant la seva estructura o disseny, i modificant o suprimint continguts o serveis. Així mateix, es reserva el dret de suspendre temporalment i sense previ avís l’accessibilitat al seu lloc web amb motiu d’una eventual necessitat d’efectuar reparacions de manteniment, reparació, actualització o millora del mateix.

6.- Vincles i enllaços externs

En el cas que el lloc web contingui enllaços o vincles feia altres llocs d’internet Ricard Mateu Arrufi no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts

En conseqüència Ricard Mateu Arrufi no assumeix responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7- Legislació aplicable

Les presents condicions generals d’ús es regeixen per la legislació espanyola.
Qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i Ricard Mateu Arrufi en relació amb la utilització d’aquest lloc web es resoldrà davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués ser aplicable.

POLÍTICA DE COOKIES RICARD MATEU ARRUFI

Utilitzem cookies per facilitar l’ús de la nostra pàgina web. Les cookies són petits fitxers d’informació que ens permeten comparar i entendre com els nostres usuaris naveguen a través de la nostra pàgina web, i d’aquesta manera poder millorar conseqüentment el procés de navegació. Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dada personal algun, ni cap tipus d’informació que pugui identificar-li. En cas de no voler rebre cookies, per favor configuri el seu navegador d’Internet perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o li avisi en cas d’instal·lació de les mateixes. Per continuar sense canvis en la configuració de les *cookies, simplement continuï a la pàgina web.

Pot obtenir més informació sobre les cookies i el seu ús en www.aboutcookies.org

Els tipus de cookies que utilitzem

Cookies de Navegació:

Aquestes cookies recullen informació sobre l’ús que les visites fan de la web, per exemple pàgines vistes, errors de càrrega… És informació genèrica i anònima, on no s’inclouen dades personals, ni es recull informació que identifiqui als visitants; sent l’objectiu últim millorar el funcionament de la web.

En visitar la nostra pàgina web, acceptes la instal·lació d’aquestes cookies en el teu dispositiu.

Si vols permetre l’ús de cookies del nostre site, per favor segueix les següents instruccions.
Google Chrome

1. En obrir el navegador, punxa “eines” en la part superior i selecciona la pestanya de “opcions”.
2. Dins d’opcions, punxa “privadesa”.
3. Marca “permetre l’administració de cookies”.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1. En obrir el navegador, punxa “eines” en la part superior i selecciona la pestanya de “opcions”.
2. Revisa la pestanya de “Privadesa” assegurant-te està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
3. Si la configuració d’Internet no és mitjana s’estaran bloquejant les cookies.

Mozilla Firefox

1. En obrir el navegador, punxa “eines” en la part superior i selecciona la pestanya de “opcions”.
2. Selecciona la icona de Privadesa
3. Punxa en cookies, i marca: “permetre la instal·lació de cookies”.

Safari

1. En obrir el navegador, punxa “eines” en la part superior i selecciona la pestanya de “opcions”.
2. Punxa en la pestanya de “Seguretat” i revisa si l’opció “Bloquejar l’accés de cookies de tercers” està marcada o no.
3. Punxa a “guardar”.

La instal·lació de cookies en Mac

Si tens un Mac i vols permetre l’accés de les nostres cookies en el teu ordinador, per favor segueix les següents instruccions:

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX

1. Entra en “Explorer” i selecciona “Preferències” en la barra de navegació.
2. Fes scroll cap avall fins que vegis “Cookies” just sota arxius rebuts.
3. Marca “No tornar a preguntar”.

Safari en OSX

1. Entra en Safari i selecciona “Preferències” en la barra de navegació.
2.Punxa en la pestanya de “Seguretat” i *marcae l’opció “acceptar cookies”
3. Selecciona l’opció: “Només des del *site actual en què estic navegant”

Mozilla i Netscape en OSX

1. Entra en “Mozilla” o “Netscape” i en la part superior del teu navegador, marca l’opció de “Preferències”
2. Fes scroll cap avall fins que vegis “Cookies” just sota “Privadesa i Seguretat”.
3. Marca l’opció “Permetre l’accés de cookies només des del site actual”

Opera

1. Entra en “Opera” i selecciona “Menu” i “Ajustes” en la barra de navegació.
2. Selecciona “Preferències” i punxa en la pestanya de “Avançat”.
3. Marca l’opció “Acceptar cookies”