PRODUCTE INNOVADOR I SOSTENIBLE

El suro projectat es un producte innovador i sostenible, tant per les reformes com per l’obra nova.
Realitzem múltiples solucions per l’obra nova i rehabilitació tant per interiors com per exteriors mitjançant aplicacions VIPEQ HISPANIA de suro projectat en emulsió.

SURO PROJECTAT D’AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

  • Aïllament acústic (disminució fins 8-10 decibels)
  • Estalvi energètic fins el 40% de l’energia consumida en calefacció o aire acondicionat
  • Uniformitat d’aïllament tèrmic amb eliminació de fonts de condensació degut a l’eliminació de ponts tèrmics
  • Amortidor de soroll d’impacte (efecte tambor) a causa de la pluja
  • Aïllament de façanes. Durabilitat en el temps de les seves propietats i característiques sense ser afectat pels agents atmosfèrics. Ja no hauràs de pintar cada any!
  • Excel·lent acabat estètic
  • Rehabilitació i encapsulament d’uralita i xapa
  • Segellat general de fisures i esquerdes per el seu comportament flexible

CERTIFICATS

VIPEQ certifica la idoneïtat de l’ocupació de suro projectat exterior continu, mitjançant suro en emulsió VIPEQ, sobre façanes i cobertes en edificis amb l’objectiu de complir satisfactòriament els requisits exigibles de la Norma Bàsica HE1 d’estalvi energètic de la CTE.
Disposem d’assajos i certificacions ENAC elaborats pels laboratoris CIDEMCO sobre les seves múltiples propietats: classificació de reacció al foc B-S2, de reacció al foc exterior de coberta BRooft1, etc.
CONTACTA AMB NOSALTRES

Aquest certificat ens acredita com l'opció certificada més completa i tècnica.

CONTACTA AMB NOSALTRES