Ricard Mateu – Serveis per la Construcció,, ha fet servir el suro projectat VIPEQ com la opció més ràpida, neta, duradora i decorativa per aïllar i protegir aquesta casa del fred i de la calor.

El suro projectat VIPEQ és:

Permeable al vapor d’aigua
Aquesta característica evita possibles condensacions internes.

Elasticitat
Evita l’aparició de fissures per retracció. Recupera el 95% de la seva forma original en deixar d’exercir pressió, a causa de les seves membranes que són molt flexibles.

Condicionador acústic
Les característiques d’aquest material faciliten la reducció de la reverberació.

Baixa conductivitat
Actua com a corrector tèrmic evitant ponts tèrmics aplicat en elements singulars exteriors com a cornisa, motllures, arcs, sortints de balconades, i fronts de forjats. Molt baixa conductivitat tant de calor com de so o vibracions. Presenta una resistència al pas de la calor 30 vegades superior a la del formigó. RVIPEQ F08 = 0,003 / 0,068 = 0, 0441 (m2·K·W-1). Compliment documento Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB EH1) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
Impermeable a la pluja

La presència de la suberina i ceroides que recobreixen les cèl·lules dels grànuls de suro permeten conservar inalterables, les propietats aïllants del suro. La seva resistència a la humitat li permet envellir sense deteriorar-se.

Per més informació truca al 639 315 421 o entra a www.ricardmateu.com

http://www.ricardmateu.com/suro-projectat/

20161125_143020